Rom – restprodukten som blev slavsprit

I över tiotusen år har människan framställt vin, däremot var det inte förrän medeltiden innan man började göra sprit. Vetenskapsmän upptäckte då att den om man ångade upp en alkoholhaltig vätska och sedan fånga upp ångan för att sedan kyla ned den så kunde man få fram en dryck med högre procent alkohol.